Realizacje

PROJEKTY ZREALIZOWANE ROK 2013

 

    Rok 2013 był dla spółki Usługi Mostowe rokiem bardzo dynamicznego rozwoju. Przyniósł znaczne zwiększenie zarówno zakresu, jak i liczby realizowanych inwestycji. Wśród zadań zakończonych w tym roku znalazły się tak ważne prace, jak budowa trzech stacji Metra, modernizacja linii kolejowej w Malborku oraz prace remontowe przy wiadukcie na drodze ekspresowej numer 1 w Częstochowie. Działalność spółki nie ograniczała się jednak tylko do prac przy infrastrukturze drogowej i obiektach komunikacyjnych – współpracowaliśmy także przy budowie tunelu aerodynamicznego w Warszawie. Dokładny wykaz inwestycji znajduje się poniżej:

  • Remont wiaduktu przy drodze S1 w Częstochowie,
  • Modernizacja Linii Kolejowej oraz budowa Przejścia Podziemnego w Malborku,
  • Remont wiaduktu w Częstochowie przy Alei Naświętszej Marii Panny,
  • Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w miejscowości Żyglin,
  • Rozbiórka obiektu istniejącego oraz budowa mostu nad rzeką Mitręgą w Chrószczobrodzie,
  • Budowa trzech stacji Metra Warszawskiego,
  • Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Krupski Młyn
  • Wykonanie konstrukcji żelbetowej obiektu rekreacyjno-sportowego AEROTUNEL w Warszawie.