Realizacje

PROJEKTY ZREALIZOWANE ROK 2014

 

    W 2014 roku spółka Usługi Mostowe rozpoczęła realizację pięciu dużych inwestycji, z których dwie planowo miały być kontynuowane także w roku kolejnym, natomiast trzy zakończyły się – zgodnie z zakładanym hamonogramem – w roku 2014. Do inwestycji zrealizowanych w całości i zakończonych należały: 

  • Budowa mostu w ciągu drogi DTŚ w Gliwicach,
  • Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie,
  • Prace przy zagospodarowaniu lewobrzeżnego bulwaru Wisły w Warszawie.

Ponadto spółka rozpoczęła realizację następujących inwestycji:

  • Prace przy budowie ścian szczelinowych na Dworcu Fabrycznym w Łodzi,
  • Budowa Domu Handlowego SUPERSAM w Katowicach.