Realizacje

PROJEKTY ZREALIZOWANE OD 2006 DO 2012 ROKU

 

ROK 2006

 • Budowa czterech obiektów mostowych przy obwodnicy Oleśnicy

    Usługi Mostowe wsparły jedną z najważniejsznych inwestycji, jaka w 2005 roku realizowana była na Dolnym Śląsku. Budowa obwodnicy Oleśnicy w ciągu drogi krajowej numer 8 objęła także budowę czterech mostów. Prace nad nimi zostały zrealizowane przez Usługi Mostowe. 

 • Budowa trzech obektów mostowych w miejscowości Podwarpie

    Konieczność wybudowania trzech mostów w miejscowości Podwarpie związana była z szeroko zakrojonymi pracami nad przebudową i unowocześnieniem infrastuktury drogowej w regionie. Prace nad budową mostów zostały zrealizowane przez spółkę Usługi Mostowe.

 • Budowa mostu przy obwodnicy Pilzna

    Obwodnica Pilzna w woj. podkarpackim to ważny odcinek lokalnej infrastuktury drogowej. W ramach tej inwestycji spółka Usługi Mostowe zajęła się kompleksowym wykonawstwem sąsiadującego z drogą mostu.

 • Budowa czterech obiektów mostowych na drodze ekspresowej nr 88 w Gliwicach

    Droga ekspresowa numer 88 to ważny odcinek komunikacyjny w woj. opolskim i śląskim. Cztery obiekty mostowe wybudowane przez spółkę Usługi Mostowe w rejonie Gliwic usprawniły ruch na tym odcinku drogi.

 

ROK 2007

 • Budowa mosty na drodze ekspresowej Żywiec-Zwardoń w miejscowości Laliki

    Jeden z dwóch dużych projektów, zrealizowanych przez spółkę Usługi Mostowe w 2007 roku. Prace nad budową mostu w Lalikach były częścią inwestycji w budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń.

 • Budowa wiaduktu kolejowego w Chrzanowie

    Wiadukt kolejowy wybudowany przez spółkę Usługi Mostowe należy do ciągu obwodnicy północno-wschodniej Chrzanowa.  Budowa obwodnicy należała do jednej z najważniejszych w owym czasie iwestycji drogowych.

 

ROK 2008

 • Budowa mostu nad rzeką Dunajec w Starym Sączu

    Prace były prowadzone w ramach budowy obwodnicy Starego Sącza. Budowa mostu została zrealizowana przez spółkę Usługi Mostowe.

 • Budowa wiaduktu nad drogą DK1 w Sosnowcu

    Druga duża realizacja spółki Usługi Mostowe z 2008 roku. Prace nad budową wiaduktu realizowane były jako część prac nad przebudową tego odcinka drogi krajowej numer 1. 

 

ROK 2009

 • Budowa hangaru dla Śmigłowca Pogotowia Ratunkowego na Lotnisku Okęcie w Warszawie

    Spółka Usługi Mostowe była jedynym wykonawcą prac nad budową nowoczesnego hangaru, przeznaczonego na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • Budowa czterech obiektów mostowych przy obwodnicy Maszczonowa

    Obwodnica Mszczonowa stanowi odcinek drogi krajowej numer 50. Spółka zrealizowała inwestycję obejmującą budowę aż czterech mostów przy tej trasie.

 

ROK 2010

 • Budowa czternastu obiektów przy obwodnicy w Pabianicach, droga S14

    Jedna z największych relizacji w historii spółki. W ramach prac przy budowie obwodnicy, Usługi Mostowe stały się wykonawcą aż czternastu obiektów infrastruktury. Należały do niej przede wszystkim mosty i wiadukty - w których budowie się specjalizujemy - ale także dodatkowe obiekty, wpływające na jakość infrastruktury drogowej na tym odcinku - takie jak przejścia dla zwierząt.

 

ROK 2011

 • Budowa trzech obiektów mostowych na drodze krajowej w Ełku

    Trzy obiekty mostowe zostały wybudowne  w ramach prac nad budową obwodnicy w Ełku w ciągu drogi krajowej numer 16. Wykonawcą prac była spółka Usługi Mostowe.

 • Budowa mostu kolejowego w Janówku na linii Warszawa-Gdańsk

    Inwestycja prowadzona była w ramach prac modernizacyjnych ciągu linii kolejowej numer 9

 • Budowa mostu w Toruniu nad rzeką Wisłą

    Ta inwestycja była niezwykle ważnym przedsięwzięciem z punktu widzenia sprawności i bezpieczeństwa miejskiego ruchu drogowego. Most otrzymał imię gen. Elżbiety Zawackiej ( zwany jest także Mostem Wschodnim ), a jednym z wykonawców prac przy jego budowie była spółka Usługi Mostowe.

 

ROK 2012

 • Budowa mostów i wiaduktów przy drodze ekspresowej S17 w Lublinie

    Budowa drogi ekspresowej S17 z Warszawy do granicy ukraińskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w woj. lubelskim. W ramach prac nad tą inwestycją spółka Usługi Mostowe zrealizoała prace związane z budową mostów i wiaduktów.

 • Budowa mostów przy drodze ekspresowej S8 w Łasku

    Droga S8 łącząca Wrocław z Białymstokiem stanowić będzie jeden z głównych szlaków komunikacyjnych między południowo-zachodnim a północno-wschodnim krańcem kraju. Podczas budowy odcinka w Łasku, w ciągu drogi S8 wybudowny został nowy most - współwykonawcą tych prac była Spółka Usługi Mostowe.